Schade waarbij een tegenpartij betrokken is

Het is van belang of er een tegenpartij betrokken is bij het veroorzaken van de schade, en of dit een onbekende of bekende tegenpartij is. 

  • Indien de tegenpartij onbekend is (bijv. bij vandalisme) dien je aangifte te doen bij de Politie. Vervolgens mail je de aangifte met eventuele foto's van de auto.
  • Indien er sprake is van een bekende tegenpartij dan dien je een schadeformulier in te vullen, en deze vervolgens toe te sturen.