Schade waarbij een tegenpartij betrokken is

Het is van belang of er een tegenpartij betrokken is bij het veroorzaken van de schade, en of dit een onbekende of bekende tegenpartij is. 

  • Indien de tegenpartij onbekend is (bijv. bij vandalisme) dient u aangifte te doen bij de Politie. Vervolgens mailt u de aangifte met eventuele foto's van de auto.
  • Indien er sprake is van een bekende tegenpartij dan dient u een schadeformulier in te vullen, en deze vervolgens toe te sturen.